Zabytki i pamiątki historyczne -  © baligrod.com Zabytki i pamiątki historyczne -  © baligrod.com
Aktualnie jesteś:  baligrod.com Baligród Zabytki i pamiątki historyczne

Zabytki i pamiątki historyczneCerkiew w Baligrodzie
Tzw. Willa notariusza


Cmentarz żydowski w Baligrodzie

  • Kościół murowany, wzniesiony w latach 1877-1879.

  • Cerkiew greckokatolicka z 1829 r.

  • Cmentarz wojskowy założony w latach 1946-1947, w obecnej formie urządzony w 1984 r.

  • Na tzw. Podzamczu (teren Nadleśnictwa) pozostałości ziemnych umocnień zamku Balów.

  • Ruiny kirkutu

  • żydowski cmentarz w Baligrodzie

  • żydowski cmentarz w Baligrodzie, macewy

Pierwsze wzmianki o Baligrodzie (wówczas Woronków) pochodzą z 1552 roku. W latach 1600-1615 powstał w Baligrodzie zamek murowany, otoczony fortyfikacjami, natomiast już w roku 1634, król Polski Władysław IV nadał Baligrodowi prawa miejskie na prawie magdeburskim i które to prawa Baligród stracił dopiero po I wojnie światowej na skutek ogromnych zniszczeń. Z tamtego okresu zachował się min. wspomniany wyżej rynek na którym stoi kilkanaście murowanych domów z końca osiemnastego wieku. Obecnie teren rynku służy jako coś w rodzaju niewielkiego parku, na którym ze względu na niewielkie rozmiary ustawiono kilka ławek, zrobiono 2-3 krótkie alejki gdzie można odpocząć w cieniu drzew. Sam środek dawnego rynku zdobi pomnik w postaci autentycznego czołgu. Obecnie znajduje się tu czołg średni T-34/85 - pierwotnie natomiast stał czołg, który rzeczywiście brał udział w walkach w Bieszczadach: lekki czołg T-70. Gdy okazało się, że jest to jedyny zachowany egzemplarz w kraju, zabrano go do muzeum szkoły oficerskiej wojsk pancernych w Poznaniu, zresztą pamiątek związanych z wojną i okresem walk z UPA jest tu znacznie więcej.

Z innych ciekawszych zabytków, zachowała się w Baligrodzie murowana cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Obecnie niszczejący i jak widać na miejscu bardzo niestety zaniedbany obiekt - bez widoków ku szybkiej poprawie, mimo przejęcia go przez Stowarzyszenie. Obecnie trwają prace renowacyjne, idzie to dość powoli, jednak udało się m.in. wyprostować mocno już przekrzywioną i grożącą zawaleniem kopułę.

Warto również zwrócić uwagę na kirkut - czyli cmentarz żydowski, na którym najstarsze nagrobki (macewy) są datowane na 1716 rok oraz kościół parafialny Niepokalanego poczęcia NMP, który został wybudowany w latach 1877-1879 (obecnie służy jako kaplica cmentarna). W niewielkim fragmencie zachowały się także resztki fortyfikacji dworu obronnego rodziny Balów z siedemnastego wieku.

Ogólną ciekawość wzbudza również tzw. willa notariusza - przedwojenny budynek doktora Włodzimierza Kuźmaka w którym mieścił się również Sąd. W czasie walk z UPA znajdowała się w nim kwatera WP. Obecnie budynek niszczeje, są jednak plany jego zagospodarowania. Z nowszych a zasługujących na uwagę miejsc, na wzmiankę zasługuje cmentarz wojskowy z pochowanymi tu żołnierzami polskimi i radzieckimi, którzy polegli w latach 1944-1947, a więc także zmagającymi się z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii tuż po zakończeniu II wojny światowej, pomnik pomordowanych przez UPA (przy drodze, obok rynku), oraz pomnik żołnierzy LWP i KBW - tuż przed wjazdem do Baligrodu od strony Bystrego.


źródło: pl.wikipedia.org />
źródło:
twojebieszczady.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe